Taaltrainingen

Wellicht werkt u in een internationale omgeving en komt het regelmatig voor dat u vergaderingen of conference calls bijwoont in een vreemde taal. Wilt u uw vaardigheden in het Engels of het Frans verbeteren om zodoende beter uit de voeten te kunnen in uw huidige of toekomstige werkomgeving? Of misschien hebt u om persoonlijke redenen de behoefte om een vreemde taal te leren of uw kennis van het Frans of Engels te perfectioneren?

Quodixit organiseert taaltrainingen aan particulieren en het bedrijfsleven. De talen waarin onderwijs gegeven wordt zijn Engels, Frans en Nederlands, van beginnersniveau tot perfectionering voor zij die deze talen reeds goed beheersen. De trainingen zijn aangepast aan de eisen en beperkingen van iedere cliënt. De lessen worden individueel of in groepsverband gegeven. De trainingen zijn praktijkgericht en zo veel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Quodixit streeft naar een zeer actieve mondelinge participatie van iedere talenstudent, zodat deze zich vrijer voelt om zich spontaan uit te drukken, maar ook meer vertrouwd raakt in beluisteren en begrijpen van een vreemde taal. Uiteraard worden hierbij de belangrijkste grammatica-en spellingsregels besproken, maar de nadruk ligt op het actief beoefenen van de taal. Er wordt veel gewerkt met audiovisueel materiaal. Al het  lesmateriaal is inbegrepen in het cursusgeld.

Ook kan Quodixit intensieve taalstages van een weekend of midweek organiseren.

Neem gerust contact op met Quodixit voor verdere informatie

Image taaltraining

16 stemmen. Gemiddeld 5.00 van 5.